Provozní řád

 

 PROVOZNÍ ŘÁD platný od 1. 1. 2023

Jsme velice rádi, že jste si pro „plavání“ Vašich dětí vybrali právě náš AquaBella Baby Club a uděláme maximum pro to, abyste se u nás Vy i Vaše děti cítili spokojeni. Chceme Vám nabídnout nejen kvalitní služby, ale i příjemné zázemí. Pro hladké zajištění je však nutné, abychom všichni respektovali a dodržovali určitá pravidla, která jsou uvedena níže v tomto provozním řádu. Bez Vaší spolupráce se neobejdeme. Prosím, věnujte dostatečnou pozornost jeho prostudování.

V případě závažného porušení provozního řádu si AquaBella vyhrazuje právo vyloučit klienta z kurzu bez možnosti finanční či jiné náhrady za neabsolvované lekce.

Není-li daná situace zahrnuta v tomto provozním řádu, věříme, že vzniklé nesrovnalosti dokážeme vyřešit v souladu s právem a slušností. Děkujeme za pochopení a těšíme se na vzájemná setkávání.

OBECNÉ INFORMACE

Prostor centra je monitorován kamerovým systémem!

AquaBella Baby Club je nekuřáckým prostorem!

Rodiče nesou zodpovědnost za to, že oni, jejich dítě či doprovázející osoba netrpí infekční chorobou!

Chovejte se, prosím, k veškerému zařízení ohleduplně.

Prosím pamatujte, že za dítě si zodpovídá vždy rodič či doprovázející osoba.

Po konzultaci s rodiči si vyhrazujeme právo na přesuny dětí v jednotlivých skupinách.

Veškeré informace o dění v centru naleznete buď přímo na nástěnkách centra, našem webu www.aquabella.cz či facebookovém profilu.

VSTUP DO BABY CLUBU

Vstup do AquaBella Baby Clubu je povolen pouze dětem a doprovázejícím osobám, které mají uhrazenou aktivitu nabízenou naším centrem (lekce cvičení, plavání, výtvarné výchovy, hudebních hrátek atd.).

Návštěva AquaBelly je možná pouze v době placené lekce, náhradní hodiny či jiné plánované akce. Není tedy možné si přijít např. pohrát do herny v jiné dny, kdy je prostor centra rezervován pro aktivní účastníky.

Po zaplacení kurzovného získáváte permanentku, která je Vaší vstupenkou na danou aktivitu a zároveň dokladem o zaplacení kurzovného.

Permanentka je vystavena na jméno dítěte a opravňuje jednu dospělou osobu, aby dítě na danou aktivitu doprovázela. Vstup do prostor baru a herny je umožněn i sourozencům a dalšímu rodinnému příslušníku.

Permanentka na kurzy plavání a vaniček není přenosná, pouze v případě, že na danou aktivitu do centra dochází sourozenci (a je jim vystavena sourozenecká plavenka či má každé dítě svou vlastní permanentku) – mohou sourozenci omluvené lekce za sebe nahrazovat.

Permanentky na cvičení či jiné aktivity v tělocvičně (např. hudební hrátky) přenosné jsou a v případě, že Vaše dítě nemůže na danou aktivitu dorazit, můžete za sebe poslat náhradníka.

Ztrátu permanentky je třeba oznámit, bude Vám vystavena nová.

Kočárky je možné umístit v kočárkárně a je-li zde obsazeno, dále na chodbě před tělocvičnou. Za věci ponechané v kočárku AquaBella neručí. Kočárky doporučujeme zajistit zámkem.

V centru je nutné se přezouvat hned při vstupu do herny. Na svrchní část oděvu a obuv je rezervována vstupní šatna. Za věci odložené zde AquaBella neručí.

V prostorách herny je možno použít domácí obuv.

VSTUP DO ŠATEN, SPRCH A BAZÉNU

Po předložení permanentky na recepci Vám bude vydán klíček od vnitřní šatny. Za ztrátu klíčku Vám bude účtován poplatek 200 Kč.

Doporučujeme vstup do šatny s 15minutovým předstihem před začátkem Vaší lekce, tak aby byl dostatečný prostor se v šatně vystřídat s předchozí skupinkou.

Do prostor šaten, sprch a bazénu je zakázáno nosit předměty ze skla a jídlo!

V prostorách sprch a bazénu doporučujeme nosit čistou gumovou protiskluzovou obuv tak, aby bylo zabráněno možnému uklouznutí a pádu. Pohybujte se se zvýšenou opatrností a zejména děti by neměly běhat a skotačit na kluzkém povrchu. Dbejte o jejich bezpečnost!

V šatně jsou pro Vás připraveny plastové boxy, do kterých si můžete umístit věci určené k přesunu do sprch a na bazén (plavky, mycí prostředek, ručník atd.) Všechny ostatní věci si uzamkněte do skříňky. Nedoporučujeme do centra nosit žádné cennosti.

Ze šaten je dovoleno do prostoru sprch vstupovat pouze bez plavek. Platí pro dospělé i děti. Před vstupem do bazénu je každý povinen se umýt mýdlem či mycím přípravkem, a to BEZ PLAVEK. Zároveň je nutné se odlíčit. Platí pro klienty, kteří vstupují do vody.

Jestliže se dítě v prostorách sprch, šaten pokaká nebo počůrá – hlaste to neprodleně obsluze na recepci! V případě bazénu hlaste instruktorce.

Do bazénu jde s dítětem plavat jeden z rodičů a v průběhu jedné lekce by se neměl střídat s druhým. Doprovázející osoba je povinna se před vstupem na bazén převléknout do lehkého oblečení o omýt si nohy.

Pokud plavete s jedním dítětem, není možné, aby jeho sourozenci lekci rušili, nebo zůstali v prostoráchAquaBelly bez dozoru. Ve výjimečných případech je možné si sourozence vzít s sebou na lekci, to vše však po domluvě s Vaší instruktorkou.

Při výuce starších dětí bez rodičů, přebírá instruktorka za děti odpovědnost jen na dobu určenou pro tuto lekci a pouze ve vodě. Jestliže se dítě pohybuje v průběhu lekce v prostorách klubu (např. cesta na toaletu) - zodpovědnost je na doprovázející osobě, stejně tak jako před a po ukončení lekce.

Filmování a focení je povoleno jen pro soukromé účely, ale i v tomto případě je nutné, aby se osoba pořizující záznam před vstupem do bazénu převlékla do plavek či lehkého oděvu (šortky, tričko) a omyla si důkladně nohy.

Čůrání do odtokového kanálku na bazénech a ve sprchách je zakázáno! Použijte prosím nočník! Po jeho použití je zapotřebí nočník vylít na toaletě a opláchnout pod tekoucí vodou. Před vstupem do bazénu pak znovu opláchněte dítěti zadeček!

Pouze pro menší děti (cca do 2 let věku) jsou do sprch vyčleněny podložky, které po použití prosím vždy vracejte na místo.

Po skončení lekce se opatrně přesuňte do sprch. Svůj pobyt na bazénu prosím zbytečně neprotahujte, aby nebyla narušena následující lekce.

Po použití sprch do prostoru šatny nevstupujte v mokrých plavkách (ždímejte je ve sprše).

Doporučujeme po plavání vysušit dětem vlásky (vysoušeče a fény jsou ve vybavení šatny) a dále uši (zevní zvukovod) pomocí buničitých čtverečků, které jsou pro Vás v šatně také připraveny.

Jakoukoli závadu prosím ohlaste neprodleně na recepci.

POBYT NA BARU – HERNĚ

Pobyt na baru a herně je primárně určen pro klienty plaveckých lekcí. V případě, že je zde dostatečná volná kapacita, je možné, aby tento prostor využili také klienti ostatních placených aktivit Baby Clubu.

Do Baby Clubu máte možnost přijít přibližně 30 minut před začátkem Vaší lekce. Doba aklimatizace po ukončení lekce je 60 minut. Poté, prosím, uvolněte hernu pro další klienty. Dobu aklimatizace, vzhledem ke zdraví svého dítěte, dodržujte (zejména v zimních měsících).

Občerstvení lze konzumovat pouze v prostorách baru (k dispozici je celkem 16 míst k sezení, 8x židlička na krmení). Lze konzumovat nápoje i potraviny přinesené z domova či zakoupené na baru. Nabízíme možnost ohřátí donesených či zakoupených potravin v mikrovlnné troubě.

Nočníky používejte jen v prostorách šaten, sprch a toalet, ne v prostorách herny, a recepce!

Pokud máte již starší dítě, či s Vámi přijde starší sourozenec, prosíme Vás, aby se choval ukázněně a pozorně k malým dětem.

Hračky z herny nepřenášejte na bazén ani do ostatních prostor, prosíme o jejich vrácení na původní místo. Zabraňte svým dětem, aby hračky neopatrnou manipulací ničily.

NÁHRADNÍ HODINY – INFORMACE

Neomluvené lekce si nahradit nelze!

Omluvy je možné provést v online systému do 8.00hod. ráno v den konání lekce.

Náhradní lekce se můžete zúčastnit po zadání v online systému AUKSYS. Při zapisování k náhradám dbejte na to, aby Vaše dítě nahrazovalo dle jeho věku a pokročilosti. V případě pochybností Vám rádi poradíme.

Doporučujeme si lekce „přednahrazovat“, v online systému AUKSYS jsou nastaveny 2 přednáhrady. V případě, že nakonec vyčerpáte více lekcí, než máte zaplacených kreditů, vyčerpané lekce navíc uhradíte v plné výši 200Kč/ 30 minut a 250Kč/ 45 minut.

Nevyčerpané náhrady lze převést do následujícího navazujícího kurzu. Tímto způsobem lze náhrady převádět až do konce školního roku, který u nás končí červnem. Dále je možné náhrady využívat při vstupech na „vodnické soboty a neděle“, kdy je bazén určen k volnému řádění našim klientům. Za jednu omluvenou lekci je možné nárokovat vstup do bazénu pro jednoho dospělého a jedno dítě na 60 minut.

Je možno si registrovat službu "hlídací pes" - v nastavení Vašeho účtu si zkontrolujte správnost zadaného telefonního čísla.

Pokud v dalším kurzu již nepokračujete, nabízíme možnost, za každou neodplavanou, ale omluvenou lekci vyplatit zpět 50,- Kč, avšak nejdéle do 30 dnů od ukončení daného kurzu.

Pokud se nebude plavat z technických důvodů, bude Vám nabídnuta náhradní hodina. Vždy se snažíme naše klienty s předstihem o vzniklé situaci informovat.

STORNO PODMÍNKY

Kurzovné se vrací dle těchto podmínek:

Storno je možno provést osobně, telefonicky, mailem či doporučeným dopisem. Následně je nutné předložit doklad o zaplacení a permanentku.

Do 2.lekce: se vrací 100% kurzovného bez již odplavaných či omluvených lekcí (storno poplatek 300,- Kč)

Po 2. lekci: se vrací 20% kurzovného bez již odplavaných či omluvených lekcí (bez storno poplatku)

Kurzovné (permanentka vaničky) se vzhledem k možnosti hradit si i jednotlivé lekce NEVRACÍ.

Neodplavané lekce je domluvě a pouze v mimořádných případech možno převést na lekce cvičení, odečíst z kurzovného za lekce v bazénu či vybrat formou volného plavání o „vodnických sobotách a nedělích“ viz výše.

STORNO NELZE UPLATNIT PO SKONČENÍ ZAKOUPENÉHO KURZU.

Zakoupením kurzu a převzetím dokladu o zaplacení stvrzujete, že jste se seznámili s provozním řádem, souhlasíte s ním a budete se jím řídit. Mezi AquaBella Baby Clubem spol. s r. o. a zákazníkem vzniká vztah, který se řídí ustanovením Obchodního zákoníku. Vaše osobní údaje budou sloužit pouze k interním potřebám AquaBella Baby Clubu.

Při opakovaném porušení pravidel uvedených v provozním řádu může provozovatel účastníka kurzu vyloučit bez náhrady.

Jejich shromažďování a uchovávání je realizováno v souladu se zákonem č. 101/2002 Sb, zákon o ochraně osobních údajů.

Pevně věříme, že budete s našimi službami spokojeni a společně se nám podaří vytvořit příjemné prostředí, kam se budete Vy i Vaše děti rádi vracet.