Kurzy pro děti

"Kojenecké plavání " je v podstatě jakási přípravná etapa plavecké výuky, kde se jedná zejména o spontánní pohybovou aktivitu dítěte ve vodě rodičem částečně vedenou a usměrňovanou. . Jejím obsahem je polohování dítěte ve vodě na zádech, na bříšku, pohyby končetin a trupu, lokomoce. Některé činnosti, např. setrvávání ve splývavé poloze, vznášení se (floating), potápění obličeje pod vodu, samostatné pády do vody s potopením jsou pak přiměřenou formou rozvíjeny a je na ně navazováno v pozdějším procesu motorického učení základních plaveckých dovedností.


V kojeneckém a batolecím období je voda vhodným prostředím pro přirozený pohyb. "Plavání " zásobuje dítě dostatkem podnětů provokujících rozvoj nejen tělesných, ale i psychických funkcí. V průběhu plavecké výuky mohou děti získávat nové různorodé zkušenosti, rozvíjet své poznání, osvojovat si dovednosti motorické, sociální a komunikační, a to vše formou nenásilné "hry".


Ke stanovení konkrétních cílů plavecké výuky s nejmenšími dětmi je vždy nutné přísně vycházet z možnosti dítěte určitého věku, daných jeho vývojovými charakteristikami a stupněm individuální zralosti. Proto je velmi důležitý výběr a skladba cvičení, rychlost nácviku a jejich systematické opakování k zajištění kvalitního a nenásilného osvojení. Při vedení lekcí vždy klademe důraz na prožitkovost a atraktivitu programu.

  • voda pomáhá uvolňovat napětí a stres,
  • zdokonaluje se rozvoj hybných dovedností a obratnosti dítěte zábavnou formou,
  • zlepšuje se celkový zdravotní stav (posiluje se srdečně-cévní systém, vitální kapacita plic a peristaltika střev, upravuje se spánkový režim a zlepšuje se chuť k jídlu),
  • miminko se otužuje a připravuje se na vstup do kolektivu,
  • prohlubuje se citová vazba mezi dítětem a rodičem,
  • u větších dětí vede plavání k samostatnosti a zvyšování sebevědomí 

Dále nabízíme cvičení pro děti, výtvarné a hudební kroužky. Během školního roku a prázdnin pořádáme intenzivní plavecká soustředění, prázdninové školičky a letní tábor.