Rytmická hudební výchova

STŘEDA  s Evou Poprovou - rok 2020

9:45 - 10:30

10:35 - 11:20

CO NA DĚTI ČEKÁ:

  • pestrá nabídka her a činností, např. zpívání s maminkou, říkání říkadel doprovázených pohybem a pantomimou, hry na Orffovy hudební nástroje,
  • veškeré aktivity se prolínají a střídají, počítá se s krátkodobou pozorností u malých dětí
  • lekce vedené odborníkem a zároveň zkušenou maminkou
  • spoustu legrace a zábavy
  • 10 lekcí
  • cena permanentky je 750,- Kč

Bližší informace naleznete na aktuálním letáčku v AKTUALITÁCH.