Rytmická hudební výchova

STŘEDA - "PÍSNIČKA" s Růženkou Bucharovou -  začíná se 3. 1. 2024 

  • 09:00 - 09.30
  • 09:40 - 10:10
  • 10:20 - 10:50

 10 lekcí

 cena 1.300 Kč (cena jedné lekce 130Kč)

CO NA DĚTI ČEKÁ:

  • pestrá nabídka her a činností, např. zpívání s maminkou
  • říkání říkadel doprovázených pohybem a pantomimou
  • hry na Orffovy hudební nástroje,
  • veškeré aktivity se prolínají a střídají, počítá se s krátkodobou pozorností u malých dětí
  • lekce vedené odborníkem a zároveň zkušenou maminkou
  • spoustu legrace a zábavy