Rytmická hudební výchova

STŘEDA  s Andreou Petrovou -  další kurz začíná od 13. 4. 2022

  • 9:20 - 9.50
  • 10:00 - 10:30
  • 10:40 - 11:10

 CO NA DĚTI ČEKÁ:

  • pestrá nabídka her a činností, např. zpívání s maminkou
  • říkání říkadel doprovázených pohybem a pantomimou
  • hry na Orffovy hudební nástroje,
  • veškeré aktivity se prolínají a střídají, počítá se s krátkodobou pozorností u malých dětí
  • lekce vedené odborníkem a zároveň zkušenou maminkou
  • spoustu legrace a zábavy