Přihláška




Zaplacením kurzovného a převzetím plavenky stvrzujete, že jste se seznámili s provozním řádem, souhlasíte s ním a budete se jím řídit.

* Tato položka musí být vyplněna